buro bruisvogel vindt

jouw privacy belangrijk

Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten (advies en begeleiding bij studiekeuze) verwerken wij jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Wij zijn verantwoordelijk om met zorg om te gaan met de gegevens die jij aan ons hebt doorgegeven en jouw privacy te beschermen.

Persoonsgegevens

buro bruisvogel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of in het kader van onze dienstverlening door derden aan ons worden verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– naam, adres, woonplaats
– overige contactgegevens (telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
– geboortedatum
– competenties en interessegebieden
– gespreksnotities
– rapportages van Thomas International

Doelen

buro bruisvogel verwerkt jouw persoonsgegevens om:
– je te helpen met je studiekeuzevraagstuk (onze dienstverlening)
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– de verzending van onze nieuwsbrief en andere marketingactiviteiten
– goederen en diensten (bij je af) te leveren
– het beheer van onze klantendatabase
– administratieve doeleinden
– de afhandeling van de betaling en indien nodig het nemen van incassomaatregelen
– het nakomen van wettelijke verplichtingen
– het oplossen van geschillen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

buro bruisvogel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jolanda@burobruisvogel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

buro bruisvogel neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van buro bruisvogel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

buro bruisvogel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Financiële gegevens moeten langer worden bewaard vanwege wettelijke/fiscale bewaarplichten.

Delen van persoonsgegevens met derden

buro bruisvogel verkoopt jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden of goede doelen. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens alleen verstrekken aan Studiekeuzebootcamp.nl en Thomas.co wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hanteren hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. buro bruisvogel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

buro bruisvogel gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door buro bruisvogel.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolanda@burobruisvogel.nl.
Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek.
buro bruisvogel wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

buro bruisvogel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jolanda@burobruisvogel.nl

buro bruisvogel studiekeuze advies

Benedendorpsweg 100 6862 WL OOSTERBEEK
Telefoon +31 6 16485408 jolanda@burobruisvogel.nl
burobruisvogel.nl KVK nummer: 81584342

 

Versie juli 2021. Deze privacyverklaring kan worden aangepast. De nieuwste versie staat altijd op burobruisvogel.nl